غلّه – دانه پرینتر سه بعدی پرینت یک ساختمان

غلّه – دانه: پرینتر سه بعدی پرینت یک ساختمان بزرگترین پرینتر سه بعدی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی با توان موشکی‌ خواب را از چشم ساکنان کاخ سفید می‌گیریم / احمد خاتمی

امام جمعه موقت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قدرت نظامی ما جهت بازدارندگی هست، جهت اینکه گرگ‌های مستکبر خیال تجاوز را هم به ذهن خود راه ندهند.

با توان موشکی‌ خواب را از چشم ساکنان کاخ سفید می‌گیریم / احمد خاتمی

احمد خاتمی: با توان موشکی خواب را از چشم ساکنان کاخ سفید می گیریم

عبارات مهم : ایران

امام جمعه موقت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قدرت نظامی ما جهت بازدارندگی هست، جهت اینکه گرگ های مستکبر خیال تجاوز را هم به ذهن خود راه ندهند.

به گزارش فارس، آیت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت پایتخت کشور عزیزمان ایران در خطبه های عبادی-سیاسی جمعه این هفته، اظهار داشت: مراقب مرزهای خود باشید و نگذارید دشمن در مرزهای شما نفوذ داشته باشد؛ این مرزها ابعادی دارد که بُعد اول آن مرز سیاسی است.

با توان موشکی‌ خواب را از چشم ساکنان کاخ سفید می‌گیریم / احمد خاتمی

وی با بیان اینکه مراقب باشید مرز سیاسی نظام اسلامی آسیب نپذیرد، افزود: شاکله نظام سیاسی با رهبری شکل می گیرد، اگر رهبری آسیب ببیند شاکله آن جامعه بهم خورده است.

امام جمعه موقت پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: نخ تسبیحی که مهره ها را دور هم قرار می دهد، رهبر جامعه است که اگر آسیب ببیند آن دانه ها از هم جدا خواهند شد لذا در عرصه مرزهای سیاسی از رهبری حق دفاع کنید تا او بتواند وظایف اساسی را انجام دهد.

امام جمعه موقت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قدرت نظامی ما جهت بازدارندگی هست، جهت اینکه گرگ‌های مستکبر خیال تجاوز را هم به ذهن خود راه ندهند.

خاتمی همچنین عنوان کرد: دومین موضوع، مرز فرهنگی هست؛ همه می دانند که انقلاب اسلامی ما بر پایه انقلاب فرهنگی شکل گرفت و آن هم انقلاب در بینش ها دانش ها و ارزش ها بود.

«در آن وقت فرهنگی به نام ستمشاهی فروریخت و جای آن فرهنگ اسلامی آمد؛ اگر دشمن های بتوانند دوباره جابه جایی صورت دهند تردید نکنید که انقلاب آسیب دیده هست؛ لذا این رخنه بسیار خطرناکی است.»

وی بر همین اساس اضافه کرد: رهبر انقلاب از ابتدا به عبارتی نظیر ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی یاد می کنند که این نشان دهنده درک این خطر و خطرناک بودن این رخنه است که نقش اول را در این عرصه نخبگان و فرهیختگان دارند.

با توان موشکی‌ خواب را از چشم ساکنان کاخ سفید می‌گیریم / احمد خاتمی

خاتمی سومین مرز را مرز نظامی خواند و ادامه داد: در دنیایی که گرگ ها حکومت می کنند و منطق در کار آنها نیست، نمی شود مسلح و مقتدر نبود؛ ولی یک تفاوت بین اقتدار ما و دیگران وجود دارد و آن اینکه اقتدار دیگران جهت تجاوزگری هست، ولی اقتدار ما جهت بازدارندگی است.

امام جمعه پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین عنوان کرد: قدرت نظامی ما جهت بازدارندگی هست، جهت اینکه گرگ های مستکبر خیال تجاوز را هم به ذهن خود راه ندهند.

امام جمعه موقت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قدرت نظامی ما جهت بازدارندگی هست، جهت اینکه گرگ‌های مستکبر خیال تجاوز را هم به ذهن خود راه ندهند.

وی ادامه داد: ما موشک داریم، موشک را هم می سازیم و هر چقدر هم بتوانیم بُرد موشکی مان را زیاد کردن می دهیم تا خواب را از چشم ساکنان کاخ سفید بگیریم و می گیریم.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | انقلاب | احمد خاتمی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz