غلّه – دانه پرینتر سه بعدی پرینت یک ساختمان

غلّه – دانه: پرینتر سه بعدی پرینت یک ساختمان بزرگترین پرینتر سه بعدی

گت بلاگز اخبار اجتماعی «غضنفرها» گل به خودی را کلید زدند

افراد آشنا شده است که نامشان جهت جلوس بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است هست، به این جایگاه وزانت بالایی داده هست؛ افرادی مانند نجفی و مرعشی که

«غضنفرها» گل به خودی را کلید زدند

«غضنفرها» گل به خودی را کلید زدند

عبارات مهم : ایران

افراد آشنا شده است که نامشان جهت جلوس بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است هست، به این جایگاه وزانت بالایی داده هست؛ افرادی مانند نجفی و مرعشی که هر کدام دارای کارنامه موفقی در امور سازندگی و شهری هستند باعث شده است تا مردم از هم اکنون به آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران امید زیادی داشته باشند.

«غضنفرها» گل به خودی را کلید زدند

ساز و کار تازه منتخبان شورای پنجم هم دراین امیدبخشی سهم بالایی دارد. چنان که آنها اولویت هایی را جهت گزینش گزینه های شهردار تعیین و بر اساس آن رای گیری کردند که تعداد آرا نشان از شایستگی مرعشی و نجفی داشت. طبیعی است که بعضی نتوانند شاهد این برتری ها باشند و هر روز با طرح شایعاتی باعث نگرانی جامعه شوند.

ترفند تفرقه افکنان دیگر رنگی ندارد و آن اندازه سال ها جهت تاثیرگذاری بر مردم آن هم به هر قیمت از راه های تکراری استفاده کرده اند که کمتر کسی دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد. محسن هاشمی هم البته با کناره گیری از شهردار شدن باعث بر هم ریختن برنامه مخالفان شد. دلواپسان درصدد بودند با اعلام کاندیداتوری محسن هاشمی تبلیغ کنند که شورای شهر پنجم فاقد هویت واقعی و افراد مورد اطمینان است که به رای مردم خیانت می کنند ولی پسر آیت ا… هاشمی به خوبی می دانست که اهداف به ظاهر دلسوزانه و در باطن تفرقه افکنانه چه هدفی را دنبال می کنند. محمدعلی زم در نامه ای به محسن هاشمی به سادگی نشان داد نشانه «غضنفرها» چیست.

افراد آشنا شده است که نامشان جهت جلوس بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است هست، به این جایگاه وزانت بالایی داده هست؛ افرادی مانند نجفی و مرعشی که

چنگ به ریسمان!

رئیس سابق حوزه هنری به هر ریسمانی جهت رسیدن به هدفش چنگ زده هست. چنان که از آیت ا… هاشمی هم سوءاستفاده کرده و خطاب به محسن هاشمی آورده است: «حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر از مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخرين انتخابات مجلس خبرگان به مرحوم پدر بزرگوارتان رأي دادند و به همان تعداد هم براي شوراي شهر تهران، به شما رأي دادند! با اين تفاوت كه در رأي به ايشان مي دانستند كه ايشان يك عضو معمولي اين مجلس خواهند بود ولی در مورد شما مردم به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شدنتان به شما رأي دادند! ولی اين روزها شاهد آنند كه گويا جريان ديگري به راه افتاده است كه حتي در ليست كانديداهاي شهرداري هم قرار نگرفته ايد و يا قرارتان نداده اند! تا اينجاي كار معلوم مي شود كه از نام بلند مرتبه آن آيت خدا و مرحوم پدر استفاده ابزاري شده است و شما را سرليست اصلاحات و يا به عبارتي زينت المجالس آن ليست كرده تا همراهتان گروهي كم و يا ناشناخته وارد ليست شوند!»

زم سپس تئوریسین اصلاحات می شود و می نویسد: «شايد اين بازي ها در عالم سياست عرف باشد، ولی هرگز عدول از تصميم پيشين نام گذاري يك خيابان فرعي و تغيير نام بزرگراه نيايش به نام آن بزرگمرد، حكايت از يك معامله و يا يك بازي سياسي پشت پرده به نام آن مرحوم و جلب رضايت شما به ازاي شهردار نكردنتان قلمداد شود.

اساسا تغيير نام عرفاني و معنادار كلمه اي همچون «نيايش» به همان اندازه زشت است كه تغيير نام يك خيابان پرت و فرعي و كوچك را به نام آن بزرگ پيشنهاد كردن! و اساساً چه ضرورت و فوريتي در رابطه با چنين نام گذاري، آن هم در آستانه تغيير شورا و همزماني آن با انتظار مردم براي واگذاري مسئوليت شهردار شدن به شما دارد؟! آيا واقعا گمان بر اين است كه اين نام گذاري هاي معطوف به قدرت چيزي بر شخصيت الهي-مردمي مردان بزرگي چون هاشمي و هاشمي ها خواهد افزود؟ آن عزيز متفكر سفركرده همواره با چنين عوام زدگي ها و ظاهر و سطحي گرايي ها مخالف بود!» البته توهم در نوشتار زم آشکار است و شاید آگاهی ندارد بزرگراه نیایش از مهمترین بزرگراه هاست و جهت احترام به آیت ا… هاشمی این نام گذاری انجام می شود.

«غضنفرها» گل به خودی را کلید زدند

سایه آمران

بخش بعدی نامه او تناسبی به قبل آن ندارد و نمایش وقت طلبی هست. درخواست او از محسن هاشمی باعث خنده همگان شد و گویی او ماموریتی دارد که به سادگی آن را فاش کرد: «اساسا آیا جريانات سياسي كشور (چه آنها كه منتسب به اصولگرايي و يا منتسب به اصلاح طلبي هستند) وقتي به قدرت مي رسند، راه تماميت خواهي و زياده طلبي را در تيول اقتدار خويش به كار مي گيرند و نمي گذارند مديريت اين كشور در طريق اعتدالگرايي قرار گيرد؟ چه اشكالي دارد اگر شما و حتي دو سه نفر ديگر از شورا بيرون بياييد و به جايتان چند نفر از اصولگراها اوج بيايند و وارد شورا شوند؟ آيا اين سعه صدر به گفتمان وحدت طلبي، تفاهم جويي و تعامل خواهي نزديكتر نيست؟ اصلاً چه اشكالي داشت كه مدیر دولت اصلاحات از ابتدا در برابر زياده خواهي دوستان خود مي ايستاد و مي گفت من ليست بيش از 15-14 نفر را تأييد و تكرار نمي كنم! تا تعدادي هم از بقيه جناح ها و از جمله مخالفان! به شورا راه پيدا كنند؟ ليستي كه مي توانست تلويحاً در بردارنده اين مهم باشد كه كسي كه بيشترين رأي مردمي را به دست آورد، در صورت تمايل بخواهد شهردار شود و در اين صورت نقش شورا در مرتبه تنفيذ رأي مردم، ارتقا بيابد. اگر چنين مي شد و در آينده چنين بشود، آيا شهروندان تهراني در همراهي با شهردار برگزيده خود، احساس احترام و مردمسالاري بيشتر و همراهي برتر و نوين تري نخواهند داشت؟»

افراد آشنا شده است که نامشان جهت جلوس بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است هست، به این جایگاه وزانت بالایی داده هست؛ افرادی مانند نجفی و مرعشی که

اخباراجتماعی – آرمان

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداري | شهرداری | محسن هاشمی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz